Dịch vụ

Giải pháp web 2.0

Web2.0 là công ty cung cấp giải pháp công nghệ toàn diện cho khách hàng trên nền tảng website.

Web2.0 giúp công ty chúng tôi rất nhiều để tự động hóa doanh nghiệp.

– Chị Hà,REDCompany

Gói giải pháp dịch vụ

Tên miền, Hosting

Tư vấn chọn tên miền phù hợp. Cung cấp hosting phù hợp.

Chi tiết

Thiết kế website

Thiết kế website theo giao diện yêu cầu.

Chi tiết

DigitalMarketing

Triển khai digitalmarketing cho website.

Chi tiết

Content Marketing

Cung cấp nội dung số cho website

Chi tiết

Giải pháp toàn diện.

– Nam, SmartcomCompany

Uy tín và tận tình với khách hàng

Hà, Kế toán trưởng Ecom